Hyvään tuotantostrategiaan kuuluu monia osatekijöitä, joista tärkeimpiä ovat nopeus, laatu ja yrityksen kulurakenne. Yrityksen kannattaa valita, mihin osa-alueisiin kannattaa panostaa, sillä kaikilla osa-alueilla ei aina voi olla paras toimialasta riippuen.