Sisältömarkkinointi tarkoittaa netin avulla syntynyttä suosittua markkinointitekniikkaa. Internetissä ja erityisesti sosiaalisessa mediassa kohderyhmälle rakennetaan omaa tehokasta mediasisältöä ja taitavaa markkinointiviestintää sisältävä verkkosivusto. Tehokkaan ja oikein kohdennetun sisältömarkkinoinnin tavoite on uusien potentiaalisten asiakkaiden saaminen säännöllisiksi asiakkaiksi. Nykyiset asiakkaat halutaan luonnollisesti pitää edelleen yrityksen vakituisina asiakkaina hyvän palvelun, toimivien tuotteiden ja tehokkaan markkinoinnin avulla.

Sisältömarkkinointi on tehokas markkinointikeino

Sisältömarkkinointi on päivän sana, jonka avulla tuotetaan kiinnostavaa sisältöä, kuten tuotteita ja palveluita yrityksen kohderyhmille. Verkossa tietokoneen käyttäjälle, eli asiakkaalle on tarjolla neuvontaa, erilaisia käyttövinkkejä, mediasisältöä, blogeja sekä tiettyyn aiheeseen, palveluun tai tuotteeseen liittyviä videoita, podcastejä, e-kirjoja, testejä ja kilpailuita. Kohderyhmä voi myös itse markkinoida hyväksi kokemiaan tuotteita esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Sisältömarkkinointi on siis tavallaan jo ammattitaitoisen ja tehokkaan myyjän säännöllistä kanssakäymistä asiakkaiden kanssa verkossa. Yritys haluaa käytännössä ottaa selville asiakkaan kokonaistilanteen, eli kiinnostuksen kohteet, toiveet, tarpeet ja huolet, jotta asiakasta voidaan palvella juuri hänen tarpeisiinsa liittyvällä tavalla.

Sisältömarkkinointi lähtee asiakkaan tarpeista

Sisältömarkkinoinnissa huomioidaan aina eräs tehokas ja olennainen seikka markkinoinnin kannalta, eli kohderyhmiä lähestytään asiakaspalvelun näkökulmista. Käytännössä sisältö pyritään tuottamaan asiakkaiden tarpeisiin ja mieltymyksiin sopiviksi. Sisältömarkkinointi saattaa olla myös niin sanottua inbound-markkinointia, joka yhdistetään tavallisesti hakusanamainontaan ja hakukoneoptimointiin tehokkaita RSS-syötteitä käyttäen. Asiakkaan katsotaan monissa tapauksissa myös ohjaavan itse tuttaviaan ja ystäviään tietylle verkkosivustolle, jonka palveluun tai tuotteisiin asiakas on itse ollut tyytyväinen.

Sisältömarkkinoinnin monet tavoitteet

Sisältömarkkinoinnilla on useampia tavoitteita, joista yleisimpiä ovat seuraavat:

  • Yrityksen brändin tunnettuuden lisääminen sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkaille
  • Myyntijohtolankojen, eli liidien jalostaminen ensin markkinoinniksi ja sitten lopulliseen tavoitteeseen, eli myynniksi
  • Kiinnostavien tuotteiden esittely ja tarjoaminen kohderyhmien kokeiluun sosiaalisen median välityksellä
  • Nykyisille asiakkaille suunnattava henkilökohtainen asiakaspalvelu, jonka lisäksi tuotteesta tai palvelusta riippuen tarjottava after sales -lisämyynti
  • Kaikille asiakkaille, eli sekä potentiaalisille että nykyisille suunnattu merkki- ja asiakasuskollisuuden parantaminen
  • Sisältöstrategian avulla voidaan määritellä, kuinka sisällöntuotanto käytännössä toimii yrityksen liiketoiminnan kasvattamisessa ja vahvistamisessa.
  • Sisältömarkkinointi tarkoittaa käytännössä sisältöstrategian toteuttamista yrityksen ennalta asetettuihin myyntitavoitteisiin pyrkien. Tiesitkö, että sisältömarkkinoinnin onnistumisen tasoa voidaan aina mitata online-analytiikkaa tehokkaasti hyödyntäen.